Προσκληση συμμετοχης στο εργο ECO Sense απο την ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ στα μελη της

Πρόσκληση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Έργο «ECO SENSE» που χρηματοδοτείται από τη ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ), απεύθυνε η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ στο δίκτυο των μελών της. Το έργο μας στοχεύει να υποστηρίξει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων διαχείρισης / μείωσης του ανθρακικού τους αποτυπώματος και προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας ECO SENSΕ και των εργαλείων της. Μέσω του έργου, θα επιλεχθούν δεκαπέντε (15) Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων, οι οποίες θα αποτελέσουν και την πιλοτική εφαρμογή. Παράλληλα, πέντε (5) από τις επιλεγμένες Δημοτικές Επιχειρήσεις θα αποκτήσουν Πιστοποιητικό Σήμανσης ECO SENSE, με βάση τις δράσεις που υλοποιούν για τον μετριασμό / προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτό τον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση Συμμετοχής που απηύθυνε η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ στα μέλη της.